månadsarkiv: september 2019

Extra årsmöte

Kära medlemmar i

Venture Club of Sweden

Pga att nuvarande ordförande och sekreterare avgått med omedelbar verkan, är vi några stycken som har ett förslag:

Vi träffas, på ett extra årsmöte, med endast 2 punkter.

  1. Välja en ordförande som leder klubben fram till ordinarie årsmöte -2020.
  2. Välja en sekreterare som ser till att anteckningar förs fram till ordinarie årsmöte -2020.

Björn Nilsson kan tänka sig att vara tillfällig ordförande och Jeanette Karlsson kan tänka sig att vara tillfällig sekreterare. Men det bestämmer ni medlemmar!

Vårt förslag är att vi träffas, alla som kan, på Björkäng, som ligger i närheten av Varberg.

Lördagen den 5 oktober kl 13.

Det hade varit roligt om så många som möjligt kommer, ännu roligare om ni har tid/lust att stanna kvar på kvällen o natten.

(det finns hotell, motell och vandrarhem i närheten)

OSA till sittande kassör Ewa Jonasson om du kommer till mötet så vi bokar en lagom stor lokal.

 

Mvh

Gunilla Lotta Jessica Ingvor JeanetteConny Gunnar Tommy Björn Sven-O Jerry

 

Dear members of

Venture Club of Sweden

Because the current chairman and secretary resigned with immediate effect, we are a few who have a proposal:

We meet, at an extra annual meeting, with only 2 points.

Select a chairman who leads the club until the annual general meeting -2020.
Select a secretary who ensures that notes are brought up to the regular annual meeting -2020.
Björn Nilsson can think of being temporary chairman and Jeanette Karlsson can think of being temporary secretary. But you decide that members!

Our suggestion is that we meet, everyone who can, at Björkäng, which is near Varberg.

Saturday, October 5 at 1 pm.

It would have been fun if as many people as possible come, even more fun if you have the time / desire to stay in the evening and at night.

(there are hotels, motels and hostels nearby)

OSA to sitting treasurer Ewa Jonasson if you come to the meeting so we book a reasonably large room.Sincerely

Gunilla Lotta Jessica Ingvor JeanetteConny Gunnar Tommy Björn Sven-O Jerry