Författararkiv: admin

Förra Ordförande samt sekreterare hoppade av utav en anledning.

Allt börjar med att 2 st som varit med i föreningen några år som gäster, dessa gäster ställde upp och hjälpte föreningen med transport ut av material och mat till vissa träffar. Personerna i fråga frågade alltid om det va något dom kunde hjälpa till med (detta utan att man bad om hjälp). Aktuella Ordförande  frågar gästerna om dom ville bli medlemmar  (Det krävs att man äger en mc för att bli medlem) Mannen i paret köper en mc för 1 kr och blir ägare (innehar ett registrerings bevis) till en mc och kan således bli medlem, mcn såldes sedan tillbaka till förra ägaren detta helt enligt de stadgar som finns i föreningen, här kommer utdrag ur stadgarna

2 MEDLEMSKAP:För att bli medlem i klubben skall man vara mc-ägare med eventuell passagerare. Medlem som av yttrar sin mc skall, om han/hon så önskar, kunna behålla sitt medlemskap i klubben. Medlem intas för ett år, samt får medlemsnummer.

Så långt va allt frid och fröjd, men nu började vissa medlemmar tycka en massa kring denna affär och det tisslades och tasslades. Personerna som blivit medlemmar märker ett visst förakt gentemot dom då delar av föreningens medlemmar börja undvika och prata bak ryggen. Detta pågår samtidigt som det hålls årsmöte. Ingen tar upp något på årsmötet och det fortsätts att prata när personerna inte är med det gäller de nya medlemmarna så väl som Ordförande. Personerna och ordföranden märker och hör på lite omvägar att det sker en vuxen mobbing. Tiden går och det blir sommar, delar av föreningens medlemmar träffas då  och diskussionen fortsätter om hur omoraliskt man tycker detta är. Och nu skall vi backa till årsmötet samt dra oss till minnes att inget om hur omoralisk Ordföranden samt de aktuella personerna hade betett sig. Tiden går ytterligare lite och det blir höstträff, där kommer en av medlemmarna och deklarerar för ordförande att om du inte ringer de aktuella personerna(medlemmarna) och ser till att dom går ur föreningen så går jag ur. Detta får medlemmarna som detta handlar om reda på och blir väldigt ledsna. Vissa medlemmar har alltså vuxen mobbat och senare har man tvingat ut medlemmar ur föreningen och detta är i allra högsta grad vuxenmobbning samt att man blivit ut tvingade från föreningen. Detta resulterar som sagt i att aktuella medlemmar går ur föreningen  det gör även Ordförande samt sekreterare Ett gäng från föreningen vill nu anordna ett extra årsmöte med tanke på att det inte finns varken Ordförande eller sekreterare och så blir det. Jag åker dit för att höra varför man gjort som man gjort, jag får reda på att det är bara för att man tycker det har begåtts en omoralisk handling det är med visst förakt några säger hur omoraliska personerna i fråga samt ordföranden varit. Men varför man inte tagit upp detta på årsmöte blir det inget svar på. Jag får dessutom reda på att jag förstörde den fina stämningen dom hade innan jag tog upp ämnet. Jag lämnar lokalen innan mötet startat.

Nu finns en ny styrelse och denna styrelse enligt mig har ingen annan syn på detta än att. Om någon i föreningen tycker att annan i föreningen gjort något omoraliskt så är det ok att vuxenmobba samt tvinga ut dessa personer ur föreningen då man inte uteslutit uppviglare och personer med härskarteknik  ur föreningen

Dessutom Hoppar en annan person av i sympatier för dom som blev ut tvingade och ingen av dom i föreningen som gått och sagt hur bra vänner man va med denna person har hört av sig då undrar man hur bra vänner man är

//Torgny

Aktiviteter

En fråga. Vi i den nya styrelsen undrar om det finns intresse för en sammankomst nu på senhösten, vintern tex julbord eller något annat trevligt? Vi tar isåfall gärna emot förslag. Styrelsen.

Extra årsmöte

Kära medlemmar i

Venture Club of Sweden

Pga att nuvarande ordförande och sekreterare avgått med omedelbar verkan, är vi några stycken som har ett förslag:

Vi träffas, på ett extra årsmöte, med endast 2 punkter.

  1. Välja en ordförande som leder klubben fram till ordinarie årsmöte -2020.
  2. Välja en sekreterare som ser till att anteckningar förs fram till ordinarie årsmöte -2020.

Björn Nilsson kan tänka sig att vara tillfällig ordförande och Jeanette Karlsson kan tänka sig att vara tillfällig sekreterare. Men det bestämmer ni medlemmar!

Vårt förslag är att vi träffas, alla som kan, på Björkäng, som ligger i närheten av Varberg.

Lördagen den 5 oktober kl 13.

Det hade varit roligt om så många som möjligt kommer, ännu roligare om ni har tid/lust att stanna kvar på kvällen o natten.

(det finns hotell, motell och vandrarhem i närheten)

OSA till sittande kassör Ewa Jonasson om du kommer till mötet så vi bokar en lagom stor lokal.

 

Mvh

Gunilla Lotta Jessica Ingvor JeanetteConny Gunnar Tommy Björn Sven-O Jerry

 

Dear members of

Venture Club of Sweden

Because the current chairman and secretary resigned with immediate effect, we are a few who have a proposal:

We meet, at an extra annual meeting, with only 2 points.

Select a chairman who leads the club until the annual general meeting -2020.
Select a secretary who ensures that notes are brought up to the regular annual meeting -2020.
Björn Nilsson can think of being temporary chairman and Jeanette Karlsson can think of being temporary secretary. But you decide that members!

Our suggestion is that we meet, everyone who can, at Björkäng, which is near Varberg.

Saturday, October 5 at 1 pm.

It would have been fun if as many people as possible come, even more fun if you have the time / desire to stay in the evening and at night.

(there are hotels, motels and hostels nearby)

OSA to sitting treasurer Ewa Jonasson if you come to the meeting so we book a reasonably large room.Sincerely

Gunilla Lotta Jessica Ingvor JeanetteConny Gunnar Tommy Björn Sven-O Jerry

 

Ordförande och sekretrare lämnar

Bästa medlemmar i Venture Club of Sweden
Eftersom jag hjälpte Monica och Nisse att bli medlemmar i Klubben genom att sälja min mc för en krona med förbehållet att han skulle skriva över den på mej igen efter han fick regbeviset som han behövde för att söka medlemskap i klubben Den dagen han sökte medlemskap stod han som ägare till en Yamaha 1300.
Sedan har det framkommit att en del medlemmar tycker att jag har handlat fel och att det är oetiskt att göra så här det har hotats med att gå ur klubben om inte detta blir åtgärdat och det gäller att be Nisse och Monica lämnar klubben.
Så eftersom ni tycker att jag har handlat fel och missbrukat ert förtroende har vi beslutat att lämna våra uppdrag och även vårt medlemskap i klubben ,vi skall fullfölja vårt uppdrag att vara träff arrangör denna helg i Karlsborg så vårt utträde gäller ifrån Söndag 25/8 2019
Bosse &Harriet

 

Best members of Venture Club of Sweden
Since I helped Monica and Nisse become members of the Club by selling my mc for a penny, with the proviso that he would rewrite it on me again after he got the certificate he needed to apply for membership in the club On the day he applied for membership he stood as the owner of a Yamaha 1300.
Then it has emerged that some members think that I have done wrong and that it is unethical to do so here it has been threatened to leave the club unless this is rectified and it is important to ask Nisse and Monica to leave the club.
So since you think I have done wrong and misused your confidence, we have decided to leave our assignments and also our membership in the club, we will fulfill our assignment to be a meeting organizer this weekend in Karlsborg so our departure is valid from Sunday 25/8 2019
Bosse & Harriet

 

 

 

Omröstning ang att öppna upp klubben

Hej kära vänner
Hoppas ni har det gott i sommar värmen .
Det kom in ett förslag från Janne att vi skulle öppna upp klubben helt vi tog då ett beslut att medlemmarna skulle få tänka i lugn och ro och mötet beslutade att en röstning på nätet skulle ske alla skulle skicka sitt förslag till sekreteraren och sista röstningsdag var 1/8. Och nu har detta datum passerat och 15 st har röstat av 51 medlemmar

12 nej och 3 ja så med det resultatet blir det inget extra årsmöte i Karlsborg och vi fortsätter som vanligt

Med vänlig hälsning,
Bosse

Omrösning

Ett förslag har lagts fram om att öppna upp klubben.

Detta skulle innebära att man inte behöver äga någon mc vi inträde i klubben.

Det beslutades på årsmötet att det skulle bli en om röstning i frågan,och den kommer ske via mail.

Man skickar mail till sekreterare@ventureclubofsweden.se och meddelar ja eller nej i frågan

.Alltså senast den 1 aug skall din röst vara registrerad på följande mail sekreterare@ventureclubofsweden.se

JA för att öppna upp klubben och NEJ för att behålladet i sin nuvarande form

Blir det ett övervägande JA kommer det att utlysas ett extra årsmöte där vi behandlar denna frågan och endast denna frågan. Mötet kommer hållas i samband med höst träffen.

Och blir det övervägande NEJ så förändras inget

A proposal has been presented to open up the club.
This would mean that you do not have to own any mc when enter the club.
It was decided at the annual meeting that there would be a vote on the issue, and it will be by mail.

You send mail to sekreterare@ventureclubofsweden.se and notify yes or no to the question

.And no later than Aug 1, your vote must be registered at the following mail sekreterare@ventureclubofsweden.se

YES to open up the club and NO to be kept in its current form

If there is a predominant YES, an extra annual meeting will be announced, where we will discuss this issue and only this question. The meeting will be held in conjunction with the autumn meeting.

And it becomes predominantly NO so nothing changes

 

//Bosse