Vårträff

Plats för Vårträffen 2018 är Överlida Camping

Man ringer själv till Campingen och bokar i Venture Club Of Sweden

Tele till Campingen 0325-32439

Datum för träffen är 10-13 Maj

Samtidigt med Träffen skall det hållas årsmöte

Tips på aktiviteter och innehåll emot tages tacksamt.

Togge

Location of Spring meeting 2018 Överlida Camping

You call yourself to the campsite and book Venture Club Of Sweden

Tele to the campsite 0325-32439    +4632532439

Date of the meeting is May 10 to 13

Meanwhile, the meeting will be held the annual meeting

Suggestions for activities and content is received gratefully.

Togge

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *