Kategoriarkiv: Styrelsen informerar

Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i Venture Club Of Sweden till Årsmöte Lördagen den 12 Maj 2018

Platsen är Överlida Camping  Kl 15.00

Jag passa även på att meddela min av gång som Ordförande  i Klubben. Det har varit trevliga år men nu känns det som att någon annan får ta över rodret. Jag vill tacka för förtroendet

Ordförande

Torgny ”Togge” Nilsson

All members in the Venture Club Of Sweden are now invited to the Annual Meeting on Saturday, May 12, 2018

The place is Overlida Camping   The time is  15.00

I’m also announcing that my years as  Chairman of the Club is ower. It has been nice years but now it feels like someone else has too take over . I want to thank for the trust

President

Torgny ”Togge” Nilsson

VIKTIGT ANG HÖST TRÄFFEN

Det har uppmärksammats att det endast är 9 st som anmält sig till höst träffen. Min mag känsla säger att fler kommer, men om man inte anmäler att man kommer. Kan vi inte handla ost och kex eller beställa platser på resturangen.  Man  går man in på forumet eller så ringer man till Bo Olsson. Tele nr hittar medlemmar i forumet.  Detta måste Bo ha innan söndag kväll, Bo behöver information  om man vill ha kött eller fisk

Jag ser nu i  alla texter att det ser väldigt förvirrande ut

Jag har även misstolkat  informationen jag fått   STUGOR  MÅSTE BOKAS

Summering  STUGOR MÅSTE BOKAS.  Camping är det bara att dyka upp  Och mat måste bokas

Togge